Aerosol

Afdrukken

Aerosol

De doeltreffendheid van de aërosol hangt echter grotendeels af van hoe de patiënt inademt tijdens de inhalatie. We zetten even enkele basisregels op een rijtje.aerosol
aërosoltherapie is een behandelingswijze waarbij een medicamenteuze oplossing geïnhaleerd wordt in de vorm van druppeltjes en direct inwerkt op de bronchiën of de longblaasjes. Het is daarbij de bedoeling de luchtwegen te bevochtigen of lokaal een werkzame stof toe te dienen. De bijwerkingen voor het organisme zijn daarbij minimaal, want er worden lagere productdosissen gebruikt, waardoor het geneesmiddel minder makkelijk in het bloed terechtkomt.
Twee soorten toestellenEr bestaan twee grote families aërosoltoestellen: de compressors en de ultrasone toestellen.
Een compressor zet het geneesmiddel door de druk en de luchtsnelheid om in druppeltjes. Ultrasone toestellen zijn sneller en maken minder geluid. Ze gebruiken een kwarts dat hoogfrequente trillingen produceert en de geneesmiddelenoplossing mechanisch omzet in fijne druppeltjes die voortgestuwd worden door een ventilatiesysteem of een systeem dat automatisch in- en uitgeschakeld wordt.
Elk toestel bevat een aërosolgenerator - pomp of verstuiver genoemd - , een vernevelaar (een potje met het geneesmiddel) en een systeem om het toestel te verbinden met de patiënt (masker of mondstuk).
Welk systeem kiezen?Voor welk van beide systemen gekozen wordt, hangt af van de aandoening, de grootte van de vernevelde partikels (grote partikels worden bijna allemaal geblokkeerd in de keelholte, middelgrote partikels in de luchtpijp en kleine partikels in de longblaasjes), de duur van de verneveling en de leeftijd van de patiënt. Voor bronchiënziekten is een mondstuk aan te raden, bij een astmacrisis is het beter om het masker te gebruiken. Er bestaan aangepaste maskers voor jonge kinderen en zuigelingen.
Gezien het gemiddelde volume van de geneesmiddelen die meestal voorgeschreven worden voor een aërosolbeurt (tussen 4 en 6 ml), is het aan te raden een krachtig en snel toestel te gebruiken waarbij een sessie minder dan tien minuten duurt. Er wordt immers van uitgegaan dat boven de 10 minuten-drempel de behandeling niet meer doeltreffend is.

De meest gebruikte geneesmiddelen
Aërosolsessies zijn aangewezen bij bepaalde bronchiën- en longziekten, zoals chronische bronchitis, bronchiolitis, astma, emfyseem en - in zeldzamer gevallen - neus- en sinusinfecties (sinusitis, rinitis).
Slechts weinig geneesmiddelen zijn verkrijgbaar in aërosolvorm. Het zijn vooral bronchodilatatoren (voor astma en chronische bronchitis). Zoals hun naam aangeeft, doen ze de bronchiën uitzetten, om de ademhalingsfunctie snel te verbeteren, slijmoplossende middelen (mucolytica), die het slijm vloeibaarder maken, waardoor het makkelijker kan worden geëlimineerd, antibiotica (tegen infecties) en corticoïden, die de ontsteking van de bronchiën afremmen.
Heel wat patiënten vermengen wegens tijdsgebrek de geneesmiddelen in de vernevelaar, terwijl het logischer is om een aërosolsessie te beginnen met de bronchodilatatoren (al dan niet verdund in fysiologisch serum). Die maken immers de luchtwegen open, waardoor de andere stoffen dieper kunnen doordringen in de luchtwegen. Vijf tot tien minuten later moeten dan de behandelingsproducten gebruikt worden (corticoïden of antibiotica).
Hoe verloopt een aërosolbeurt?• Hou u nauwgezet aan de indicaties op het voorschrift: dosis van het geneesmiddel, verdunning en duur van de sessie. Een geneesmiddel dat niet genoeg verdund is, riskeert op de bodem van de vernevelaar te blijven. Als het te sterk verdund is, zal het dan weer lang duren om het te vernevelen en te inhaleren. In beide gevallen is de behandeling ondoeltreffend.
• Bereid de "cocktails" niet vooraf, zeker niet als het om een mengsel van verschillende geneesmiddelen gaat. Wanneer diverse producten lange tijd samen in de vernevelaar zitten, kan dit de behandeling immers minder doeltreffend maken.
• Gebruikt u een compressor, hou het toestel dan op een afstand (van ongeveer anderhalve meter), zodat de uitgeademde adem niet opnieuw wordt opgezogen in de pomp, waardoor het mechanisme verstopt raakt. Als u voldoende afstand bewaart, gaat de lucht die u uitademt, verloren in de omgevingsatmosfeer en blijft het materiaal proper.
• Adem altijd in langs de mond en niet langs de neus (voor bronchopulmonale aërosols), om te vermijden dat een groot deel van het product zich vastzet in de bovenste luchtwegen. Als u inademt langs de neus, worden de zwevende deeltjes immers geblokkeerd in de neus en kan slechts een heel klein gedeelte van de wolk door dit obstakel. Op die regel is maar één uitzondering: de behandeling van een neus- of sinusaandoening.
• Adem langzaam en rustig in (ongeveer 10 tot 15 inademingen per minuut), maar diep (trek daarbij uw buik niet in en zet uw borst niet uit), zodat de druppeltjes zo ver mogelijk kunnen doordringen in de luchtwegen.
• Stop na elke inademing een paar seconden (met gesloten mond), zodat het werkzame product zich kan afzetten in het te behandelen orgaan.


Verbonden onderwerpen