Preventie

Afdrukken

Preventie

De beste preventie bestaat er inderdaad in zich vanaf de leeftijd van 20 jaar regelmatig te laten volgen met een jaarlijks gynaecologisch onderzoek en een baarmoederhalsuitstrijkje om de 2 of 3 jaar.
Baarmoederhalskanker is een frequent voorkomende kanker die jaarlijks wereldwijd ongeveer 500.000 vrouwen treft. Baarmoederhalskanker komt zelden voor vóór de leeftijd van 30 jaar; de incidentie is maximaal tussen de leeftijd van 50 en 70 jaar. Dankzij screening met uitstrijkjes is de incidentie van baarmoederhalskanker in de ontwikkelde landen duidelijk verminderd en is de mortaliteit (of sterfte) door baarmoederhalskanker de laatste 30 jaar met meer dan 60% gedaald.
De risicofactoren zijn bekendDe laatste jaren heeft men ontdekt dat baarmoederhalskanker meestal te wijten is aan een infectie door het humane papillomavirus (HPV), een virus dat seksueel wordt overgedragen. Er werden screeningtests ontwikkeld, maar deze zijn nog te duur om het uitstrijkje te vervangen. Het HPV kan dysplasie van de baarmoederhals veroorzaken, maar die dysplasie geneest in alle gevallen als de letsels goed worden gevolgd en behandeld. Andere factoren die baarmoederhalskanker in de hand kunnen werken, zijn roken, seksuele betrekkingen op jonge leeftijd en frequente verandering van partner.
Preventie is dus mogelijkElke vrouw zou dus jaarlijks een volledig gynaecologisch onderzoek moeten ondergaan (speculumonderzoek van de vagina en de baarmoeder, vaginaal toucher en onderzoek van de borsten). Het wordt aanbevolen minstens om de 3 jaar een baarmoederhalsuitstrijkje te nemen (als de eerste twee uitstrijkjes met een jaar interval normaal zijn) vanaf de leeftijd van 20 jaar tot de leeftijd van 70 jaar en ouder, zolang de vrouw betrekkingen heeft. Een baarmoederhalsuitstrijkje is een eenvoudig, pijnloos onderzoek, waarbij oppervlakkige cellen van de baarmoederhals worden afgeschraapt met behulp van een houten spatel. De cellen worden op een voorwerpglaasje gelegd en microscopisch onderzocht. Zo kan de arts abnormale cellen (inflammatoire, dystrofische of kankercellen) herkennen. Een baarmoederhalsuitstrijkje is dus een essentieel onderzoek om letsels in een vroeg stadium, als ze nog goed kunnen worden behandeld, op te sporen.
Specialisten nemen aan dat 90% van de sterfgevallen door baarmoederhalskanker zou kunnen worden voorkomen door een regelmatige screening. Daarom is het wenselijk bij alle betrokken vrouwen stelselmatig een baarmoederhalsuitstrijkje uit te voeren, en de ziekteverzekering zou dat onderzoek ten laste moeten nemen.