Tegemoetkoming

Afdrukken

Tegemoetkoming

Een doorbraak in de strijd tegen baarmoederhalskanker!
Het vaccin  is uitermate doeltreffend, maar ook zeer duur en de verplichte verzekering betaalt het (nog) niet terug: 130,22 euro voor één dosis, terwijl er 3 injecties nodig zijn voor een totale bescherming (390,66 euro), bovenop de kosten van de raadpleging bij de arts.

Tegemoetkoming ziekteverzekering

De ziekteverzekering betaalt het vaccin  grotendeels terug voor meisjes van 12 tot en met 15 jaar. Voor hen kost het vaccin 10,80 euro per dosis (de vaccinatie bestaat steeds uit drie doses) of 7,20 euro indien ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
Voorwaarden

  • Op het ogenblik van de eerste toediening is het meisje minstens 12 jaar maar nog geen 16.
  • Wie het eerste vaccin aankoopt na de zestiende verjaardag heeft geen recht op de tegemoetkoming (ongeacht de datum op het voorschrift).
  • Wie het eerste vaccin aankocht vóór 1 november en vóór de zestiende verjaardag, maar het tweede en/of derde vaccin nog moet toegediend krijgen zelfs na de zestiende verjaardag, heeft voor dit tweede en/of derde vaccin wel nog recht op de tegemoetkoming.
  • Per rechthebbende zijn maximaal drie vergoedbare doses mogelijk.
  • Op het voorschrift staat de vermelding 'Eerste toediening', 'Tweede toediening' of 'Derde toediening'. Voor een tweede en derde toediening staat ook de datum van de eerste of tweede toediening genoteerd.


Wie niet tot de doelgroep behoort kan naargelang het ziekenfonds:
• een terugbetaling bekomen die schommelt tussen 50 en 150 euro
• in een andere doelgroep terecht komen, de doelgroep voor  tegemoetkoming kan verschillen van ziekenfonds tot ziekenfonds (het vaccin blijft doeltreffend, ongeacht de leeftijd!)

Informeer bij je ziekenfonds :