Veld-iep Ulmus procera

Zij die goed werk doen, hun levensroeping volgen en hopen in staat te zijn iets belangrijks te kunnen doen, vaak voor het welzijn der mensheid. Af en toe kunnen zich tijdelijke inzinkingen voordoen, wanneer zij het gevoel hebben dat de taak die zij op zich genomen hebben te zwaar is en boven de kracht van een mens uitgaat.