Zomereik Quersus robur

Voor hen die een voortdurend gevecht leveren om gezond te worden of voor hun dagelijks bestaan. Zij zullen het een na het ander proberen, hoewel hun geval hopeloos schijnt. Zij zullen doorvechten. Zij zijn ontevreden met zichzelf indien ziekte hun belet hun plichten te vervullen of anderen te helpen. Het zijn flinke mensen, die met grote moeilijkheden worstelen, zonder de hoop te verliezen of hun pogingen te staken.