Bindwilg Salix vitellina

Voor degenen die tegenslag gehad hebben en dit moeilijk zonder klagen of bitterheid kunnen accepteren, daar zij geneigd zijn het leven te beoordelen naar het succes dat het brengt. Zij vinden dat zij zoveel moeilijkheden niet verdiend hebben, dat het onrechtvaardig is, en zij worden verbitterd. Zij verliezen daardoor hun interesse in en doen geen moeite meer voor die levensactiviteiten waar zij voordien zoveel vreugde aan beleefden.