Bosrank Clematis vitalba

Dit is een middel voor de dromers; degenen die ingeslapen zijn; voor hen die eigenlijk nooit helemaal wakker geworden zijn, die maar weinig interesse in het leven hebben. Rustige mensen die niet echt gelukkig zijn in hun huidige situatie en die meer in de toekomst dan in het heden leven. Zij leven in de hoop op gelukkiger tijden, waarin hun ideaal werkelijkheid zal kunnen worden. Wanneer zij ziek zijn doen zij weinig moeite om te herstellen en soms doen zij zelfs helemaal niets. In enkele gevallen komt het voor dat zij de dood met een zekere vreugde tegemoet zien in de hoop op een beter leven of op het mogelijk weerzien van een overledene die hen lief was.