Angst

Afdrukken

Angst

Zonneroosje( Helianthemum nummularium) (Bachbloesem nr 26)
Dit is een middel voor eerste hulp. Het middel voor noodgevallen,zelfs als er geen enkele hoop meer schijnt te zijn. Bij ongelukken, plotseling optredende ziekten, als de patiënt zeer geschrokken is, of als zijn toestand zo ernstig is dat zijn omgeving in vrees leeft. Indien de zieke niet bij bewustzijn is, kan men met de remedie zijn lippen bevochtigen. Het bijvoegen van andere remedies kan noodzakelijk zijn, zoals bijvoorbeeld clematies(bosrank) bij flauwvallen, hetgeen een toestand van diepe slaap is, of agrimonie (akkermunt) als de patiënt erg lijdt.

Maskerbloem( Mimulus guttatus) (Bachbloesem nr 20)

Dit wordt toegepast tegen angst voor alles wat ons kan overkomen: ziekte, lijden, ongelukken, armoede; angst in donker, angst om alleen te zijn, angst pech te hebben. Het zijn de gewone alledaagse angsten. Deze personen dragen hun vrees in stilte. Zij praten er niet graag met anderen over.

Kerspruim( Prunus cerasifera) (Bachbloesem nr 6)
Wanneer men bang is dat de geest overbelast is; dat men zijn verstand zal verliezen; dat men dingen zal doen, waarvan men later spijt zal hebben; dingen die men helemaal niet wil doen, omdat men weet dat ze slecht zijn, maar die toch steeds weer de gedachten bezighouden en die men geneigd is te doen.

Esp (Populus tremula) ( Bachbloesem nr 2)
Hier gaat het om vage angsten, waarvoor men geen verklaring, geen reden kan geven. De patiënt kan echter zo bang zijn alsof er iets verschrikkelijks staat te gebeuren. Deze vage en onverklaarbare angsten kunnen hem dag en nacht achtervolgen. Deze zieken zijn vaak bang met anderen over hun moeilijkheden te praten.

Rode kastanje (Aesculus carnea) (Bachbloesem nr 25)
Voor hen die zichzelf ongewild kwellen voor anderen. Het komt vaak voor dat zij de bezorgdheid voor het eigen welzijn overwonnen hebben, maar dat de steeds weerkerende vrees dat degenen die zij lief hebben iets zou kunnen overkomen, hen ongelukkig maakt.

Verbonden onderwerpen