Eenzaamheid

Afdrukken

Eenzaamheid

Water-violier (Hottonia palustris) (Bachbloesem nr 34)
Voor hen die graag alleen zijn, of zij nu ziek of in goede gezond heid verkeren. Het zijn zeer rustige mensen, die zonder veel drukte hun gang gaan,weinig spreken en als ze spreken, dat op een zachte vriendelijke toon doen. Zeer onafhankelijk, bekwaam en vol zelfvertrouwen. Praktisch vrij van andermans meningen. Zij zijn gereserveerd, laten hun omgeving met rust en gaan hun eigen gang. Vaak intelligent en begaafd. Hun kalmte en vreedzame aard is een zegen voor hun omgeving.

Reuzenbalsemien (Impatiens glanduligera) (
Bachbloesem nr 18) Zij die snel van denken en handelen zijn en die alles gedaan willen hebben zonder uitstel. Zijn zij ziek, dan willen zij snel genezen. Het is erg moeilijk voor hen geduld te hebben met mensen die van nature langzaam zijn, omdat zij dat verkeerd vinden en tijdsverspilling. Zij zullen op alle mogelijke manieren proberen deze mensen tot meer actie te krijgen. Zij geven er vaak de voorkeur aan alleen te werken en zaken uit te denken, zodat zij hun eigen tempo kunnen aanhouden.

Struikhei (Calluna vulgaris) (
Bachbloesem nr 14) Zij die voortdurend zoeken naar gezelschap van wie dan ook, aangezien zij er behoefte aan hebben hun aangelegenheden met iemand te bespreken. Zij voelen zich erg ongelukkig als zij voor enige tijd alleen moeten zijn.

Verbonden onderwerpen