Moedeloos of wanhoop

Afdrukken

Moedeloosheid of wanhoop

Lariks (Larix decidua) (Bachbloesem nr19)
Voor degenen die zichzelf minder goed of bekwaam vinden dan de personen in hun omgeving; die verwachten te falen; die het gevoel hebben dat zij nooit een succes zullen zijn, en daarom ook niets wagen noch zich volledig inzetten om te slagen.

Grove den (Pinus sylvestris) (
Bachbloesem nr 24)
Voor degenen vol zelfkritiek. Zelfs wanneer zij succes hebben, vinden zij nog dat zij het beter hadden kunnen doen. Zij zijn nooit tevreden over hun inspanningen of de resultaten. Het zijn harde werkers die veel lijden onder de fouten die zij zichzelf toeschrijven. Zelfs als een vergissing aan een ander te wijten is, zullen zij de verantwoordelijkheid daarvoor op zich nemen.

Veld-iep (Ulmus procera) (Bachbloesem nr 11)
Zij die goed werk doen, hun levensroeping volgen en hopen in staat te zijn iets belangrijks te kunnen doen, vaak voor het welzijn der mensheid. Af en toe kunnen zich tijdelijke inzinkingen voordoen, wanneer zij het gevoel hebben dat de taak die zij op zich genomen hebben te zwaar is en boven de kracht van een mens uitgaat.

Tamme kastanje (Castanea sativa) (
Bachbloesem nr 30)
Voor die momenten waarop voor sommige mensen hun smart ondraaglijk schijnt. Wanneer men het gevoel heeft dat het lichaam of de geest de grens bereikt heeft van zijn uithoudingsvermogen, en zal breken. Wanneer er schijnbaar niets dan vernietiging in het verschiet ligt.

Vogelmelk (Ornithogalum umbellatum) (
Bachbloesem nr 29)
Voor hen die diep bedroefd zijn in een situatie die hen tijdelijk zeer ongelukkig maakt. Tegen de schok van slecht nieuws, het verlies van een dierbare, de angst als gevolg van een ongeluk, enz,.... Voor degenen die tijdelijk ontroostbaar zijn, brengt deze remedie verlichting.

Bindwilg (Salix vitellina) (Bachbloesem nr 38)
Voor degenen die tegenslag gehad hebben en dit moeilijk zonder klagen of bitterheid kunnen accepteren, daar zij geneigd zijn het leven te beoordelen naar het succes dat het brengt. Zij vinden dat zij zoveel moeilijkheden niet verdiend hebben, dat het onrechtvaardig is, en zij worden verbitterd. Zij verliezen daardoor hun interesse in en doen geen moeite meer voor die levensactiviteiten waar zij voordien zoveel vreugde aan beleefden.

Zomereik( Quersus robur) (
Bachbloesem nr 22)
Voor hen die een voortdurend gevecht leveren om gezond te worden of voor hun dagelijks bestaan. Zij zullen het een na het ander proberen, hoewel hun geval hopeloos schijnt. Zij zullen doorvechten. Zij zijn ontevreden met zichzelf indien ziekte hun belet hun plichten te vervullen of anderen te helpen. Het zijn flinke mensen, die met grote moeilijkheden worstelen, zonder de hoop te verliezen of hun pogingen te staken.

Appel (Malus pumila) (
Bachbloesem nr10)
Dit is de reinigingsremedie, voor hen die het gevoel hebben dat iets aan hen onrein is. Vaak is het iets schijnbaar onbelangrijks: bij anderen die ernstig ziek kunnen zijn, kan de aandacht zo op dit ene aspect gericht zijn dat aan de ernst van de ziekte voorbij gegaan wordt. Beide typen willen zich hoe dan ook bevrijden van datgene, wat naar hun idee zo belangrijk voor hen is, dat het genezen dient te worden. Zij geven snel de moed op als de behandeling geen succes heeft. Als reinigingsmiddel zuivert deze remedie wonden waarin naar de overtuiging van de patiënt de een of andere gifstof is binnengedrongen en dus verwijderd dient te worden.

Verbonden onderwerpen