Overbezorgdheid

Afdrukken

Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Wilde cichorei (Cichorium intybus) (Bachbloesem nr 8)
Zij die zeer attent zijn op de noden van anderen. Zij zijn geneigd overbezorgd te zijn voor hun kinderen, hun familieleden en vrienden en vinden altijd iets, dat gecorrigeerd moet worden. Zij zijn voortdurend aan het recht zetten wat zij verkeerd vinden en houden daarvan. Zij willen graag dat iedereen die onder hun zorg valt dichtbij hen is.

IJzerhard (Verbena officinalis) (Bachbloesem nr 31)
Zij die er starre principes en ideeën op na houden, waarvan zij de overtuiging hebben dat ze juist zijn en waar zij maar zelden van afstappen. Zij zouden graag allen uit hun omgeving tot hun levensopvattingen willen overhalen. Zij hebben een sterke wil en tonen veel moed wanneer zij overtuigd zijn van de zaken die zij naar voren willen brengen. Zijn zij ziek, dan blijven zij doorploeteren, lang nadat vele anderen hun plichten reeds verzaakt zouden hebben.

Wijnstok (Vitis vinifera) (Bachbloesem nr 32)
Zeer bekwame mensen, zelfverzekerd en vol vertrouwen in hun slagen. Daar zij zo zelfverzekerd zijn, menen zij dat het in het belang van anderen is, als die er van overtuigd zouden kunnen worden, zaken net zo aan te pakken als zij doen, of zoals zij menen dat juist is. Zelfs als zij ziek zijn zullen zij degenen die hen verzorgen nog aanwijzingen geven. Zij kunnen van grote waarde zijn in noodgevallen.

Beuk (Fagus sylvatica) (
Bachbloesem nr 3)
Voor hen die de behoefte gevoelen meer goeds en moois te zien in alles wat hen omringt. En hoewel veel slecht schijnt, in staat zijn het goede te zien dat daarin groeiende is. Dit teneinde in staat te zijn tot meer verdraagzaamheid, toegevendheid en begrip voor de verschillende wijzen waarop ieder individu en alle zaken naar hun perfectie streven.

Bronwater( Bachbloesem nr 27)
Voor hen die er wat hun manier van leven betreft zeer starre principes op na houden en zichzelf veel vreugde en plezier in het leven ontzeggen omdat zij van mening zijn dat het hun werk wel eens zou kunnen schaden. Zij zijn hard voor zichzelf. Zij streven ernaar gezond, sterk en aktief te zijn en zij zijn bereid alles te doen, dat dit naar hun overtuiging bevordert en in stand houdt. Zij hopen door anderen tot voorbeeld genomen te worden, waarna die door het volgen van hun ideeën zich tot betere mensen ontwikkelen.

Verbonden onderwerpen