Overgevoelig

Afdrukken

Overgevoelig voor invloeden en ideën

Agrimonie (Agrimonia eupatoria) (Bachbloesem nr 1)
Joviale, opgewekte mensen met veel gevoel voor humor die van een vreedzame omgeving houden en die beslist niet tegen ruzie kunnen en alles zullen doen of nalaten om dat te vermijden. Hoewel zij over het algemeen veel problemen hebben en rusteloos en gekweld zijn naar lichaam en geest, verbergen zij hun moeilijkheden achter humor en scherts en worden als zeer goede vrienden beschouwd. Zij roken en drinken vaak te veel om zichzelf te stimuleren en te helpen hun beproevingen met opgewektheid te dragen.

Duizend guldenkruid (Centaurium umbellatum) (
Bachbloesem nr 4)
Vriendelijke, rustige mensen die te graag anderen van dienst willen zijn. Zij overschatten daarbij hun kracht. Hun verlangen heeft hen zó in zijn macht dat zij meer bedienden worden dan bereidwillige helpers. Hun goede inborst brengt hen er toe meer te doen dan hun aandeel in het werk, en zo hun eigen taak in het leven te verwaarlozen.

Walnoot (Juglans regio) (
Bachbloesem nr 33)
Voor degenen die uitgesproken idealen en ambities in het leven hebben en die ook realiseren, maar soms er toe gebracht worden hun eigen ideeën en werk te verloochenen onder invloed van het enthousiasme of uitgesproken meningen van anderen. Deze remedie geeft standvastigheid en bescherming tegen invloeden van buiten af.

Hulst (Ilex aquifolium) ( Bachbloesem nr 15)
Voor degenen die soms overvallen worden door gedachten van jaloezie, afgunst, wraak en achterdocht. Voor de verschillende vormen van kwellingen. Zij kunnen inwendig erg lijden, vaak wanneer er geen duidelijke oorzaak voor hun ongelukkig zijn aan te wijzen is.

Verbonden onderwerpen