Geneesmiddelenfolders

Afdrukken

Wat doet uw apotheker ?

Wanneer u uw voorschrift afgegeven hebt, controleert de apotheker of de naam van zowel van de voorschrijvende arts als van de patiënt duidelijk vermeld staat.
Vervolgens kijkt hij de sterkte, de dosering en het aantal van de geneesmiddelen na.raad  overdosis

MEDICATIEBEWAKING

Vooraleer een geneesmiddel wordt meegegeven, 'bestudeert' de apotheker het voorgeschreven geneesmiddel. Dit noemen we medicatiebewaking.
Hij controleert meer bepaald:
dosering en afwijkend daggebruik
dubbelmedicatie en pseudo-dubbelmedicatieinteracties,
contra-indicaties en toleranties.
Dosering De dosering is de hoeveelheid van het geneesmiddel die de patiënt per keer en per dag moet innemen. Kinderen en bejaarden hebben vaak een andere dosering nodig dan volwassenen. Om een aparte, nauwkeurige kinderdosering te berekenen, zal de apotheker u dan ook de leeftijd en het gewicht van het kind vragen.
Afwijkend daggebruik Uw apotheker houdt een dossier bij van de geneesmiddelen die u reeds gebruikt heeft of nog steeds moet innemen. Dit dossier noemen we uw medicatiehistoriek. De apotheker controleert of de dosering van een geneesmiddel dat u al langere tijd gebruikt, gewijzigd is: hij zal u vragen of het gebruik ervan in overleg met uw arts werd veranderd.
Dubbelmedicatie Indien uit de gegevens in uw medicatiehistoriek blijkt, dat u te vroeg of te laat in de apotheek terugkomt met een bepaald voorschrift, dan kan de apotheker u vragen of u thuis nog een voorraad van dat geneesmiddel heeft. Uw arts en apotheker willen namelijk voorkomen dat u té veel of té weinig van een geneesmiddel inneemt. Wanneer u afwijkt van de voorgeschreven dosering, dan kan dit de behandeling beïnvloeden of zelfs schadelijk zijn. Vooral geneesmiddelen waaraan gewenning kan optreden zoals slaap- of kalmeringsmiddelen, worden dikwijls té veel gebruikt.
Pseudo-dubbelmedicatie Veel patiënten raadplegen meerdere artsen. Wanneer zij geen volledig overzicht kunnen geven van de gebruikte medicatie, dan weten deze artsen niet wat andere collega's hebben voorgeschreven. De controle op pseudo-dubbelmedicatie in uw medicatiehistoriek voorkomt dus dat u onbedoeld twee geneesmiddelen met dezelfde werking gaat gebruiken. U merkt dit wanneer de apotheker u vraagt of u inmiddels het andere geneesmiddel niet meer inneemt.
Interactie (wisselwerking) Uw medicatiehistoriek is ook heel nuttig om na te gaan of het nieuwe geneesmiddel wel samen kan gebruikt worden met geneesmiddelen die u reeds gebruikt.
Wanneer twee geneesmiddelen elkaars werking beïnvloeden, spreekt men van een interactie. Waar dit mogelijk is , zal uw apotheker proberen om een interactie te voorkomen.
Hij zal samen met de arts een alternatief zoeken of u adviseren om tijdelijk het gebruik van het andere geneesmiddel te stoppen. Interacties zijn vaak aanleiding tot overleg tussen arts en apotheker.
Soms kunt u zelf wat doen om een interactie te voorkomen. De apotheker kan u bijvoorbeeld aanraden het ene geneesmiddel een paar uur na het andere geneesmiddel in te nemen. Zo'n advies is maar in een klein aantal gevallen mogelijk.
Uw apotheker controleert op de belangrijkste interacties met geneesmiddelen.
Contra-indicatie Hoewel u de apotheker meestal niet vertelt welke aandoening u heeft , kan hij dit dikwijls wel uit uw geneesmiddelengebruik afleiden. Vaak hebben patiënten ook meerdere aandoeningen. Zij hebben dan bijvoorbeeld last van brandend maagzuur en van een hoge bloeddruk. Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk kunnen bestaande zuurklachten verergeren.
Als een geneesmiddel een andere bestaande aandoening kan verergeren, spreekt men in de apotheek van een contra-indicatie. Soms wordt u hier in de apotheek voor gewaarschuwd, maar ook kan uw huisarts de voor u geldende contra-indicaties invoeren , zodat de apotheker uw geneesmiddelgebruik extra kan bewaken en begeleiden.
Ook los hiervan is het belangrijk om uw aandoeningen aan de apotheker te melden, zodat een goede controle op contra-indicatie kan plaatsvinden.
Uw geneesmiddelengebruik in de apotheek wordt op de belangrijkste contra-indicaties bewaakt. Voorbeelden van contra-indicaties zijn: astma, epilepsie, diabetes en hoge bloeddruk. Andere belangrijke voorbeelden zijn sportbeoefening, verkeersdeelname, kinderwens, zwangerschap en het geven van borstvoeding. Hoewel dit in feite geen aandoeningen zijn, maar meer de levensstijl betreffen, worden ze door uw apotheker wel als contra-indicaties beschouwd. Het is dan ook raadzaam uw apotheker over deze zaken in te lichten.
Intoleranties Controle op intolerantie moet voorkomen dat u een geneesmiddel gaat gebruiken waarvoor u ongevoelig bent. Als u eenmaal overgevoelig voor een geneesmiddel bent, dan blijft u dat voor de rest van uw leven. De ernst van de overgevoeligheidsreactie kan verder toenemen bij hergebruik van het geneesmiddel. Het is dus belangrijk niet alleen uw arts, maar ook uw apotheker in te lichten. Eenzelfde geneesmiddel kan namelijk verschillende namen hebben en is dan niet zo gemakkelijk te herkennen. Artsen zijn bovendien vaak minder dan apothekers op de hoogte van de samenstelling van (nieuwe) geneesmiddelen. Ook bijwerkingen kunt u bij de apotheker melden.
Deze worden in de apotheek geregistreerd en opgenomen in een landelijk systeem. Hierdoor neemt de kennis van het geneesmiddel toe en kunnen toekomstige gebruikers voor de bijwerking gewaarschuwd worden.
Overleg tussen huisarts en apotheker Regelmatig komen huisartsen en apothekers uit een regio bij elkaar voor vakinhoudelijk overleg. Tijdens het overleg wisselen de deelnemers ervaring en kennis uit en proberen zij afspraken te maken over het voorschrijven van geneesmiddelen. Zowel voor de huisarts als voor de apotheker is het een vorm van nascholing. Het doel van het overleg is te komen tot een zo goed mogelijke zorg voor een gunstige prijs.

Verbonden onderwerpen