Grondstoffen

Afdrukken

Grondstoffen

De grondstoffen waarmee men in de homeopathie werkt, worden remedies geheten, na verdunning (=dilutie) en dynamisatie (=potentiring).1. Stoffen uit de natuur: - dierlijke bv. bufo = pad            lachesis = bosmeesterslang
  •  
  • - plantaardige bv. lycopodium clavatum = grote wolfsklauw        pulsatilla = wildemanskruid
  •  
  • - mineralen bv. sulfur = zwavel       phosphorus = fosfor
2. Chemische stoffen: = stoffen die het produkt zijn van reageerbuisexperimenten, bv. mercurius solubilis Hahnemanni = kwikzilver bereid volgens de manier van Hahnemann
3. Stoffen afkomstig uit ziekteprocessen: = nosodes bv. - tuberculinum bovinum wordt bereid uit het speeksel en een longabces van een koe, besmet met tuberculose
  •  
  • - carcinosinum wordt bereid uit een scirrheus gezwel in de borst
  •  
  • - bloed wordt bereid uit het bloed van een bepaald individuVerbonden onderwerpen