Aconitum

Afdrukken

Aconitum

Indikaties (EHBO

Schocktoestand met angst/paniek ja zelfs doodsangstaconitum
zoals ongeval, opsluiting in lift, aardbeving enz...

Zonneslag, koortsaanval.

Mentaal

Doodsangst, gevoel dat het einde nabij is.
Kwellende onrust, opgewonden, rusteloos, woelt in bed.
Hevige angst en onrust bij iedere (banale) klacht.
Heftig, angstig delirium s'nachts, hevige en angstige woede
Angstig in mensenmenigte, bij straat over steken, in lift.
Angst voor verstikking, voor donker, voor geesten
Achterdochtig. Wil niet aangeraakt worden.
Wordt bijna gek van de pijn, schreeuwt het uit.

Fysiek

Heftige, plots opkomende pijn, slaat gewoon toe.
Heet, rood gezicht; wordt lijkbleek bij overeind komen.
Eén wang rood, de andere bleek.
Volle, snelle pols. Hartkloppingen.
Dorst naar grote hoeveelheden koud water.
Tintelingen, doof gevoel in lippen, tongpunt en ledematen.
Menstruatie stopt na schrik of plotselinge afkoeling.

Dosis : 5 korrels of 10 druppels innemen, herhalen indien nodig


Verbonden onderwerpen