Voorbeelden

Afdrukken

Voorbeelden

 • 1 Ongevallen
 • 2 Verwondingen
 • 3.Beten/prikwonden
 • 4.Kneuzingen (en blauwe plekken)
 • 5.Verstuiking
 • 6.Zenuwkwetsingen
 • 7.Botbreuken
 • 8.Hoofdletsel
 • 9.Brandwonden
 • 10.Ogen
 • 11.Tanden
 • 12.Darmen
Belangrijke regels:
- probeer in te schatten of zelfmedicatie verantwoord is;
- schakel bij twijfel een arts in ga niet te lang door met zelfmedicatie,
- pas zelfmedicatie niet langer toe dan twee drie weken  bij acute klachten moet de situatie snel beter worden,
- binnen enkele uren  bij langer bestaande klachten moet er na enkele dagen duidelijk verbetering zijn

1. Ongevallen

Bij ongevallen is het belangrijk het slachtoffer zo goed mogelijk te begeleiden en te helpen. Omdat de homeopathische medicijnen bij goed gebruik onschadelijk zijn en bovendien makkelijk zijn om mee te nemen, kan met homeopathie eenvoudig hulp geboden worden, ook in afwachting van een ambulance of een dokter. Enkele belangrijke middelen bij ongevallen zijn:

Arnica (Valkruid)
Arnica is in de eerste hulp-situatie het belangrijkste middel voor allerlei kwetsingen. Arnica helpt het gekwetste weefsel sneller te herstellen. Ook onderdrukt het ontstekingen, helpt het bij chirurgische ingrepen de genezing te bevorderen. Behalve bij lichamelijke traumata zorgt Arnica ervoor dat iemand de emotionele gevolgen van een trauma, sneller te boven komt.
U herkent iemand die Arnica nodig heeft, doordat hij of zal zeggen dat er niets met hem of haar aan de hand is. Deze mensen willen het liefst met rust gelaten worden. Opmerkelijk is ook dat alles pijn kan doen, zelfs het bed voelt te hard!

Geef of neem Arnica het liefst zo snel mogelijk na het ongeval. Bij voorkeur inwendig, zeker als het om emotionele traumata gaat. Arnica-zalf alleen op de huid die intact is!

Calendula (Goudsbloem)
Dit is ook een geneesmiddel dat in de eerste hulpkoffer thuis hoort. Het is in vele vormen verkrijgbaar, als zalf, tinctuur, olie of als crme. In tegenstelling tot Arnica mag dit middel wel op de kapotte huid toegepast worden. Het werkt dan - bij gebruik van tinctuur - tweeledig: de Calendula en de alcohol werken antiseptisch. Daarnaast heeft de Goudsbloem een helend en verzachtend effect op het gehavende weefsel en het bevordert de groei van nieuw weefsel.

2. Verwondingen

Schaafwonden, snijwonden, beten en andere wonden.
Alle wonden, met uitzondering van oppervlakkige schaafwonden, horen door een medisch geschoold iemand gezien te worden. Tetanus is een gevaar als de wond in aanraking is gekomen met straatvuil. Jonge mensen zijn daar door middel van de vaccinaties tegen beschermd. Als u niet weet of de verwonde een tetanusvaccinatie heeft gehad, kunt u het beste Ledum geven en nagaan of de persoon in kwestie gevaccineerd is.
Verder moeten we bedacht zijn op overmatig bloeden en infecties. Daarom is het van belang de wond eerst schoon te maken. Vergeet niet sieraden en overtollige attributen te verwijderen. Het is altijd goed als een wond eerst even bloedt, dan spoelt de wond schoon. Vervolgens de wond desinfecteren met een alcoholpreparaat en schoonspoelen met water en zeep. Daarna of daarnaast kunt u de wond met Calendula-tinctuur, in alcohol-oplossing, schoonvegen.
Als het bloeden na het reinigen niet minder is geworden, kunt u de wond stoppen door uitwendig afdrukken en indien mogelijk omhooghouden. Dit lichaamsdeel verdient rust.
Eventueel gebruikt u Calendula-emulsie of zalf.
Verder kunt u Arnica nemen, inwendig D6 ieder kwartier of D 30
Inwendig bij onbeschermde tetanus: Ledum D 30 iedere 12 uur.
Tot slot kunt u een mengsel van 1 deel Calendula oertinctuur op 9 delen schoon water over het schone verband doen waarmee u de wond verbindt, dit bevordert de genezing.

3. Beten/prikwonden
Insectenbeten vergen ieder een specifieke behandeling. In het algemeen zijn Hypericum tinctuur en Calendula tinctuur goed bruikbaar.

Luizenbeten
Uitwendig: Grafiet-zalf
Inwendig: Ledum D6 eventueel afgewisseld met Sulfur D6

Muggenbeten
Uitwendig: met bijvoorbeeld verdunde azijn, Hypericum, Calendula-tinctuur of Prikweg (VSM).
Inwendig: Cantharis D6 iedere 6 uur bij felrode zwelling, jeuk en ontstoken uiterlijk.
Apis D6 iedere 6 uur als er veel zwelling is met een stekende brandende pijn.

Bijen- en wespensteken
Bij allergische reacties direct naar het ziekenhuis. Voor bijen- en/of wespensteken kan direct Apis D30 gegeven worden en zo nodig snel herhalen.

Gewone steken
Uitwendig: Hypericum/ Calendula-tinctuur aanbrengen.
daarnaast inwendig al naar gelang de symptomen hierboven beschreven:
Apis
Cantharis
Hypericum
Ledum
Urtica urens,
wanneer er sprake is van veel brandende jeuk

Honden- en katten beten
Bij dergelijke beten is het raadzaam een medicus te raadplegen in verband met het gevaar op secundaire infecties, zoals tetanus.
Ook hier zijn Hypericum-tinctuur en Calendula-tinctuur goede middelen om op de wond aan te brengen. Afhankelijk van de ernst van de kwetsing helpt Arnica (inwendig). Hypericum is goed om de zenuwkwetsing te helpen genezen.

4. Kneuzingen (en blauwe plekken)

Kenmerk van een kneuzing is dat de huid intact is. Door de kwetsing zijn inwendig wel bloedvaatjes beschadigd. Dit kan vlak onder de huid zijn en een blauwe plek geven of dieper in onderliggende spieren liggen en dan een zwelling veroorzaken.
Inwendig: Arnica D6 ieder kwartier.
Uitwendig:
Koelen: ice pack of voordelige en creatieve oplossing: diepvries doperwtjes in een plastic zak verpakking. Nooit direct op de huid, altijd iets b.v. een handdoek er tussen.
Arnica zalf smeren

5. Verstuiking

We hebben het over verstuiken wanneer we onze gewrichten overstrekken. Het enkelgewricht treft vaak dit lot. Bij een verstuiking kan het kapsel - de eerste bekleding van het gewricht vanaf de binnenzijde - gerekt of gescheurd zijn. Ook de banden, die het gewricht bijeen houden, kunnen kapot zijn. Soms is er direct na een verzwikking een grote zwelling, een "ei" te zien, in andere gevallen duurt het uren voordat er een zwelling zichtbaar is.
Het is in ieder geval belangrijk dat het zwellingsvocht weg kan, dus:

Aangedane gewricht omhoog
Koelen met ijs (ice-pack niet direct op de huid) minstens 10 minuten volhouden.
Soms is het raadzaam de schoen aan te laten tot er afdoende gekoeld kan worden. Al het vocht dat niet in de inwendige wond komt hoeft er ook niet weer uit.
Kijk of verder onderzoek /hulp nodig is, want ook bij een verstuikte voet kan er een bot gebroken zijn.
Het gewonde been niet belasten.

6. Zenuwkwetsingen

Wanneer er sprake is van een zenuwkwetsing is er een zenuw bekneld of gerriteerd. Het lichaamsdeel voelt doof aan of prikkelt juist met uitstralende tintelingen naar de rest van het aangedane lichaamsdeel. Normaal bewegen en rust verhelpen de irritatie over het algemeen zonder blijvende problemen. Hypericum kan het proces versnellen, inwendig D30 iedere 12 uur.

7. Botbreuken

Een botbreuk geneest het best als de botstukken niet bewegen ten opzichte van elkaar en als de breukvlakken netjes tegen elkaar liggen. Zo groeien de botdelen het mooist en stevigst weer aan elkaar. Om dit te bewerkstelligen of om hier zeker van te zijn is medische hulp nodig. Ook om een ter fixatie een gipsverband aan te leggen.
Vaak ontstaat er een zwelling ter plekke van de breuk. Dit maakt dat de breuk minder goed kan genezen. Om de zwelling te beperken moet het aangedane lichaamsdeel hoog gehouden worden. Arnica in een hoge dosering zorgt er voor dat zwellingen snel minder worden.
Ook de blauwe verkleuring wordt meestal snel minder dankzij Arnica., dit middel voert overtollige vocht en bloed af. Om de heling van het bot te bevorderen kan Symphytum gebruikt worden.
Botbreuk doen pijn. Soms geneest een breuk traag en blijft hij pijn doen. Neem in dat geval contact op met uw arts, in sommige gevallen kan de pijn verholpen worden.

8. Hoofdletsel

Bij letsels aan het hoofd is grote voorzichtigheid geboden. Ook als het in eerste instantie lijkt mee te vallen, is het belangrijk langere tijd waakzaam te zijn. Bij ieder hoofdletsel is Arnica als eerste aangewezen.
Daarnaast is het van belang te letten op symptomen: vergeetachtigheid, misselijkheid, overgeven en bewusteloosheid kunnen een hersenletsel bevestigen, met name als iemand aanvankelijk iedere hulp weigert. U moet dan deskundige hulp inroepen!
Zelf kunt u Arnica geven, n dosis direct in de mond. Tweede dosis Arnica oplossen in water en daarvan regelmatig een slokje laten nemen. Ieder kwartier n slok en bij een goede reactie ieder uur een slok, gedurende 3 dagen.

9. Brandwonden

De geijkte behandeling van brandwonden is afkoelen. We kennen allemaal wel de gebruikelijke behandeling van een verbrande hand. De eerste impuls is om de hand lang onder de ijskoude kraan te houden, zo lang dat zelfs het koude water pijn doet. Maar daarna, als de hand weer op temperatuur komt, keert de pijn van de verbranding terug.
Vanuit het homeopathische gelijksoortigheidsprincipe is het juist de warmte die de brandwond het beste bestrijdt. Ook 'vadertje Cats' kende dit gebruik al:

"Zijt gij verbrand aan voet of hand, gaat naar de vlam waar het afkwam".

Bakkers en smeden kennen dit al van oudsher; bij verbranding gaan zij terug naar de bron. Bij een lezing over dit onderwerp was een verpleegkundige wiens man een broodbakker is. Ook zij vertelde dat zij over de behandeling van brandwonden grote onenigheid hadden. Zij leerde de toepassing van kou, haar man en de andere bakkers deden bij verbranding echter het tegenovergestelde: boter erop en terug naar de oven. Zover dat de pijn nog verdraagzaam was, dan was de pijn eruit. De genezing was sneller en pijnloos.

Kortom: terug gaan naar de warmtebron, voor zover dat te verdragen is. Dus niet te dichtbij en niet te lang. Op de brandwond zo snel mogelijk steriele gazen (of bij grote oppervlakken een schoon laken). Het verband nat houden met water waaraan Arnica en Urtica Urens is toegevoegd.
In ernstige gevallen deskundige hulp inschakelen.
Inwendig:
Urtica urens: bij roodheid en een branderige pijn
Apis Mellifica: bij roodheid en zwelling
Cantharis: Korrels oplossen in water en dan ieder kwartier een slokje tot de pijn minder
wordt. Met name bij blaarvorming
Causticum: bij diepere verbrandingen

10. Ogen

Alle middelen worden in de mond ingenomen.

Blauw oog:
Symphytum bij verwonding door een stomp voorwerp (vuist, bal).
Hypericum als Symphytum onvoldoende werkt en de pijn blijft.
Ook Ledum kan helpen.

Iets in het oog
Irritatie van het oog door zand, stof of kleine insecten kan verminderen door Coccus cacti. Dit middel helpt ook het oog zich sneller te reinigen en te herstellen. Uiteraard het oog goed (laten) onderzoeken als er klachten blijven.

Oververmoeide ogen
Vooral bij een lange reis kunnen we last krijgen van vermoeide ogen. Deze oververmoeide ogen op zich zijn al lastig maar ze kunnen ook hoofdpijn veroorzaken. Een middel dat hierbij past is Ruta graveolens.

11.Tanden

Kinderen kunnen een heftige reactie krijgen als hun tanden doorkomen. Dit is te merken aan de volgende kenmerken: pijn met extreme prikkelbaarheid, huilend en gillen, alleen door een goede bekende gedragen willen worden en eigenlijk niet willen worden aangeraakt. Daarbij is het kind ook vaak dwars: het vraagt om iets en gooit het vervolgens weer weg. Het kind kan koorts hebben, vaak hebben ze diarree, die zuur is, groenig van kleur en bovendien flink stinkt. Wanneer aan een kind met dit beeld Chamomilla wordt gegeven, kan het heel snel veranderen van een geteisterde baby in een rustig spelend kind.

12. Darmen

Darmkrampen
Colocynthis (kolokwint) is een middel dat voorgeschreven kan worden bij darmkrampen na het eten van te onrijp fruit of bedorven eten. De klacht die hierbij hoort is plotselinge buikkramp, waarbij verbetering optreedt door stevige druk op de buik te geven. Mensen die deze buikkramp hebben, kunnen dubbelbuigen van de pijn. Dat geeft dan ook verlichting.
Dit in tegenstelling tot Dioscora. Mensen die dit middel nodig hebben bij buikpijn moeten juist achteroverbuigen oftewel overstrekken. Alleen deze houding geeft enige verlichting van de heftige buikpijn.

Diarree
Door teveel of te vet te eten:
Pulsatilla (wildemanskruid) helpt de darm zich te herstellen.

Door kou:
Dulcamara (bitterzoet) kan behulpzaam zijn, maar ook Aconitum (monnikskap), een plant uit de familie van de ranonkels, net als de Pulsatilla. Zeker in het voorjaar, als deze plant tot bloei komt, kan Aconitum helpen bij deze vorm van diarree. Aconitum is helemaal een goed gekozen middel als er spraken is van paniek door een schrik.

Door verkeerd voedsel:
Arsenicum album past bij een overvloedige, waterdunne diarree met onverteerde voedselresten, veroorzaakt door verkeerd eten. Kenmerkend voor het Arsenicum-beeld is de branderigheid die verbetert door warmte. Daarnaast is er behoefte aan vele kleine slokjes koud drinken.

Opgeblazen gevoel:
Sommige mensen krijgen geen last van krampen of diarree na teveel, te zwaar of verkeerd eten, maar worden moe en opgeblazen. Het lijkt dan wel of alles wat ze eten in lucht wordt omgezet. Boeren en winden geven verlichting. Het opvallende is dat ze te moe zijn om te lopen maar wel veel behoefte hebben aan frisse lucht. Het liefst worden ze bewaaierd. Het geneesmiddel dat bij dit beeld uitkomst kan bieden is Carbo vegetabilis, gemaakt van houtskool.


Verbonden onderwerpen