Veel gestelde vragen

Afdrukken

Veel gestelde vragen

Wat is menopauze of overgang?De menopauze, ook wel overgang genoemd, wordt veroorzaakt door een verandering in de hormoonhuishouding van het vrouwelijk lichaam. De menopauze is dan ook geen ziekte, maar een volledig natuurlijk verschijnsel dat zich bij iedere vrouw voordoet. De beleving van de menopauze, het wel of niet voorkomen van overgangsklachten, is wel verschillend. Iedere vrouw ervaart de menopauze anders, er zijn echter wel een aantal veel voorkomende symptomen waar verderop op wordt teruggekomen.
Hoe definiëren we de menopauze?
De menopauze wordt gedefinieerd als het uitblijven van de menstruatie gedurende een periode van een jaar en vanaf welk moment zij niet meer zwanger kan worden.
Wanneer treedt de menopauze op?Normaalgesproken treedt de menopauze op tussen het 40-ste en 50-ste levensjaar van de vrouw. De gemiddelde leeftijd waarbij de menopauze optreedt is, is in het 51 levensjaar.
In enkele gevallen kan de menopauze optreden voor het 40-ste levensjaar en bij sommige vrouwen kan het ook optreden na hun 60-ste.

De menopauze voor de 40 wordt beschouwd als de premature menopauze (menopauze praecox)
Wat kan de oorzaak zijn van vroege (premature) menopauze?Hieraan kunnen erfelijke oorzaken of storingen in auto-immuunsysteem ten grondslag liggen. Medische evaluatie hierbij is gewenst
Wat is FSH?FSH (follikel stimulerend hormoon) is een gonadotrofine. Dit eiwithormoon werkt op de geslachtsorganen en stimuleert follikelgroei en rijping van het ovarium, ook zet het de follikels aan tot productie van oestrogenen om de FSH-productie in stand te houden zodat follikelrijping voltooid kan worden.
In de menopauze produceren het ovarium en de hypofyse minder oestrogenen en progesteron, hierdoor wordt door een terugkoppelmechanisme meer FSH geproduceerd. Vandaar dat een verhoogde FSH-spiegel een teken is van een lichaam in menopauze.
Wanneer spreekt men van een verhoogde FSH-spiegel en wat kan deze veroorzaken?Bij spiegels van 25-40 mu/ml of erboven gaat men uit van de menopauze. Niveaus van 10-20 betekenen dat er nog steeds gedeeltelijke een ovariële functie is.

Voor de menopauze begint, beïnvloeden de oestrogenen de werking van verscheidene organen. Bijvoorbeeld, deze hormonen stimuleren de botaanmaak, zorgen ervoor dat de huid tonisch (elastisch) blijft en werken in op het lipidengehalte in het bloed zoals het cholesterolgehalte.

Het uitvallen van de oestrogeenafscheiding bij de menopauze leidt dus niet alleen tot warmteopwellingen.
De huid zal sneller verouderen, wordt dunner en ontwikkelt rimpels. Het bot zal weker worden en geleidelijk aan minder stevig. En in de wand van de slagaders worden gemakkelijker lipiden afgezet (atherosclerose).
Waardoor kan de menopauze nog meer veroorzaakt worden?Menopauze kan ook veroorzaakt worden door verwijdering van de eierstokken of wanneer deze beschadigd zijn door chemotherapie of bestraling.

Andere oorzaken:

Rookgewoontes kunnen eerder menopauze veroorzaken.
Meerdere zwangerschappen geven oorzaak tot het optreden van latere menopauze
Wat zijn de eerste signalen die duiden op de menopauze?Het uitblijven en / of onregelmatig worden van de van menstruatiecycli en het voorkomen van symptomen die ook optreden bij de menopauze kan betekenen dat de menopauze opgetreden is.
Wat zijn de symptomen die kunnen optreden bij de menopauze?
De verandering in de hormoonhuishouding welke meestal na het 35e levensjaar begint, gebruikelijk merkbaar wordt na het 45e levensjaar.
Fysieke overgangsklachten kunnen zijn: zogenaamde opvliegers (warmteopwellingen), slapeloosheid, hartkloppingen, vaak urineren, mondzweertjes, gezwollen tandvlees, haaruitval, sterkere lichaamsbeharing, een droge vagina, botontkalking, koude rillingen, overmatig transpireren (ook tijdens de nacht).
Sommige vrouwen voelen zich prikkelbaar, nerveus, angstig of depressief. Al deze symptomen veroorzaken vaak een gevoel van minder 'vrouwzijn' en vermindering van het libido. Het is niet ongewoon dat deze klachten optreden voordat de menstruatie ophoudt en zelfs aanhouden nadat de menstruatie geheel is gestopt.
Kan een onregelmatige cyclus ook een indicatie voor iets anders dan de menopauze zijn?
Een onregelmatige cyclus is een eerste indicatie voor de menopauze. Een onregelmatige cyclus kan ook een indicatie zijn voor een zwangerschap. Om een zwangerschap vast te stellen kunt u een zwangerschapstest gebruiken. Ook kunnen bij bepaalde ziektes onregelmatige cycli voorkomen.
Waarom stopt de menstruatie bij de menopauze?Van de puberteit tot de menopauze scheiden de eierstokken (ovaria) vrouwelijke geslachtshormonen af: oestrogenen in de eerste helft van de cyclus, oestrogenen en progesteron in de tweede helft van de cyclus. Deze regelmatige hormoonafscheidingen zorgen voor het ritme van de vrouwelijke cycli, waarbij gemiddeld om de 28 dagen de menstruatie plaatsvindt. Bij de menopauze, die gemiddeld rond 50 jaar optreedt, houden de eierstokken op met de aanmaak / productie van oestrogenen en progesteron. Door verminderde aanmaak van oestrogenen en progesteron blijft menstruatie achterwege. In meer dan 70% van de gevallen gaat dat gepaard met warmteopwellingen of nachtelijk zweten. Deze symptomen zijn te wijten aan de onderbreking van de productie van oestrogenen. Dat leidt namelijk ook tot stoornissen van de hersencentra, die de lichaamstemperatuur regelen.
Waarom schrijft een arts soms nog de pil voor in geval van menopauze?Als u in de periode zit voor vlak voor de menopauze dan kan de pil helpen om bepaalde symptomen die bij het ontstaan van de menopauze optreden te verlichten. Tevens voorkomt het dat u ongewenst zwanger kunt worden.
Hoe werkt de anticonceptiepil bij de menopauze?Wanneer het ovarium nog steeds gedeeltelijk functioneert schrijven veel artsen lage dosis contraceptiva voor. Deze reguleren de menstruatiecyclus en verlichten andere symptomen. Omdat contraceptiva veranderingen in de menopauze kunnen maskeren kan men jaarlijks een FSH test uitvoeren om de toestand van het ovarium te beoordelen.


Verbonden onderwerpen