Diagnose

Afdrukken

Diagnose op grand van orgaantaal

Lichamelijke klachten zijn - volgens Edward Bach - manifestaties van negatieve gedachten. Wat ligt dus meer voor de hand dan de lichamelijke klachten te betrekken bij het zoeken naar de juiste bloesems. We moeten alleen leren de "taal" van het lichaam te verstaan, teneinde de symptomen goed te kunnen duiden. De volgende mogelijkheden staan ons hierbij ter beschikking:
l. Gezegden uit de volksmond kunnen verwijzen naar het verband tussen emoties en orgaan. Voorbeelden:
 • lever: - iets op zijn lever hebben nieren: - in hart en nieren overtuigd zijn
 • hart: - mijn hart breekt - die heeft een hart van steen
 • maag: - dat kan ik niet verteren
 • keel: - dat slik ik niet
 • hoofd: - ik heb er me het hoofd over gebroken - daar krijg ik hoofdpijn van
 • ogen: - sluit daar alstublieft niet de ogen voor
 • oren: - wie niet horen wil moet voelen wervelkolom: - die heeft geen ruggengraat
 • bloedvaten: - dat doet het bloed in de aderen stollen
2. Een verkeerde geestelijke houding kunnen we ook uit de functie van de organen afleiden. Voorbeelden:
 • De benen dienen voor onze voortbeweging. Klachten in het gebied van de benen (bijvoorbeeld in knie- of heupgewricht) geven aan dat men voor een ander zou willen weglopen.
 • Onze huid is ons aanrakingsgebied met de buitenwereld. Huidproblemen wijzen bijgevolg op contactmoeilijkheden. De toestand van de huid geeft gegevens over de aard van de problemen. Een schilferende huid geeft aan dat de patiënt zich een "dikke huid" aangemeten heeft. Hij sluit zich voor zijn omgeving af.
 • Het legen van de blaas is een passieve handeling en vindt plaats door ontspanning van de sluitspier van de blaas. Stoornissen in deze functie geven aan, dat de patiënt niet kan loslaten. Een ontsteking in de blaas of pijn bij het urineren wijst erop dat het loslaten zelfs als pijnlijk wordt ervaren.
 • Via de dikke darm worden nutteloze, niet meer bruikbare stoffen uitgescheiden. Een verstopping symboliseert dat de patiënt niet wil afgeven en iets krampachtig vasthoudt
3. Ook uit de reactie van het lichaam zijn conclusies te trekken aangaande een geestelijk verkeerd gedrag.

Voorbeelden: Bij een ontsteking "vecht" de eigen afweer van het lichaam tegen "binnengedrongen vijanden", zoals bacteriën, virussen of schimmels. Elke ontsteking staat voor een gewelddadig treffen op het vlak van het afweersysteem waarover het lichaam beschikt. Thorwald Dethlefsen schrijft: "Elke ontsteking is een tot materie geworden conflict. De in de psyche vermeden discussie (met alle ermee gepaard gaande pijn en risico's) dwingt in het lichamelijk vlak zijn erkenning af in de vorm van een ontsteking. Bij een allergie vecht het 'afweerstelsel' van het lichaam tegen volmaakt onschuldige stoffen zoals stuifmeel en huisstof. Het lichaam kan die stoffen niet "verdragen" en verzet er zich krachtig tegen. De daarbij toegepaste agressie uit zich in de vorm van ontstekingen, roodheid, jeukprikkel, niesprikkel en kan bij de anafylaxie zelfs een levensbedreigende vorm aannemen. Bij reumatische aandoeningen verwoest het lichaam zichzelf. Afweercellen vallen in plaats van binnengedrongen ziekteverwekkers de eigen cellen van het lichaam aan. Afhankelijk van de aard van de kwaal worden bewegingsapparaat, zachte weefsels of ook wel bloedvaten getroffen. De geneeskunde spreekt in dit geval van 'autoagressie'. Dat staat symbolisch voor vormen van agressie die niet naar buiten worden uitgeleefd, maar tegen zichzelf gericht zijn. Elke haat die van binnen blijft smeulen, veroorzaakt een smeulend ontstekingsproces in het eigen lichaam. Wie constant zijn woede inslikt, in plaats van er uiting aan te geven of voor een oplossing van het conflict te zorgen, is gedwongen die agressie naar het lichamelijk vlak te verplaatsen, want alles waaraan we in de psyche geen uiting willen geven, komen we in het lichaam als symptoom weer tegen. We kunnen ons aan de lessen van het leven niet onttrekken, ons lichaam belet ons dat door ons met een pijnlijke bewustwording in het lichamelijk vlak tot oplossing van een probleem te dwingen.
De orgaantaal kan ons helpen de psychische oorzaken van de klachten op te sporen
.

De bloesems laten zich overigens niet per ziekte rangschikken. Alleen de aard van de symptomen kan een aanwijzing zijn voor wat er zich mogelijk in de psyche van de patiënt afspeelt. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen speciale bloesem tegen hypotonie. Gezien het feit dat patiënten met lage bloeddruk zich veelal niet tegen de eisen van het dagelijks leven opgewassen voelen, denken we dan toch al gauw aan haagbeuk. Ook hondsroos zou hier in aanmerking kunnen komen, als een lichamelijk manifest geworden berusting. De in bovenstaande voorbeelden voor een ontsteking beschreven symptomen doen aan hulst denken. De allergie als uitdrukking van lichamelijke intolerantie verwijst naar beuk, terwijl autoagressie bij reuma duidelijke wilg-trekken vertoont. Deze analogieën dienen evenwel als niet meer dan aanwijzingen te worden opgevat en zullen door een vraaggesprek geverifieerd moeten worden. (Wie zich nader in de orgaantaal wil verdiepen zal in het boek Krankheit als Weg van Thorwald Dethlefsen een menigte van aanwijzingen vinden

Verbonden onderwerpen