Eerste hulp remedie

Afdrukken

Eerste hulp remedie

De eerste-hulp-remedie is een kant-en-klare combinatie van bloesems, die als eerste-hulpverlening in noodgevallen van allerlei aard toegediend kan worden. Het mengsel bevat de volgende bloesems:
  • vogelmelk: tegen schok,
  • zonneroosje: tegen acute angst en paniekgevoel,
  • reuzenbalsemien: tegen innerlijke spanningsgevoelens en stress,
  • kerspruim: tegen de angst, uit vertwijfeling de zelfbeheersing te verliezen,
  • bosrank: tegen het gevoel er niet helemaal bij te zijn.
Het indicatie spectrum van dit mengsel gaat van geestelijke noodsituaties als acuut heftig schrikken, ernstige berichten, jobstijdingen enzovoort tot lichamelijk letsel, verbrandingen en ongelukken. Bij hartzwakte en allergieën is het in de natuur geneeskundige praktijk het tweede middel (na de medische eerste hulp) ter bestrijding van de angst, die in dergelijke situaties vrijwel altijd optreedt. De eerste-hulp-remedie dient overal toegepast te worden waar een bepaalde situatie de patiënt bedreigend voorkomt of zelfs werkelijk levensbedreigend voor hem is. Tengevolge van de schok-toestand is het energetisch gestel als het ware verlamd; het bewustzijn heeft de neiging zich van het lichaam te distantiëren, in extreme gevallen het zelfs te verlaten. Helderzienden verklaren dat daarbij het zogenaamde "astrale lichaam" zich gedeeltelijk of zelfs geheel losmaakt van het fysieke lichaam.