Geschiedenis

Afdrukken

Geschiedenis

Dr BachDr. Edward Bach leefde aan het begin van de vorige eeuw. Hij ontwikkelde een behandelmethode met 38 remedies bereid uit bloesems van planten, bomen en struiken (op één na, namelijk rock water).
Daarbij gaat hij uit van de stelling: gezondheid berust op het in harmonie zijn met de ziel. De diagnose geschiedt aan de hand van karakterstructuur en gemoedsgesteldheid, daarbij voorbijgaand aan de lichamelijke verschijnselen. De remedies worden vaak gebruikt bij gemoedstoestanden van allerlei aard zoals: depressie, lusteloosheid, verdriet, eenzaamheid, jaloezie, spanningen en bij trauma verwerking. Bach ziet ziekte als een disharmonie tussen ziel (hoger-ik) en persoonlijkheid.
Herstel van lichamelijke en geestelijke gezondheid berust op de volgende elementen:
  • Het vertrouwen hebben in het vermogen dat je ziekte kan weerstaan.
  • Het begrip dat de ziekte als oorzaak heeft; een disharmonie tussen ziel en persoonlijkheid
  • Het bezitten van de wil de disharmonie op te sporen
  • Het corrigeren van de disharmonie door het ontwikkelen en stimuleren van de tegenovergestelde tendens
Bachbloesem remedies werken op het emotionele vlak, de gemoedsgesteldheid. Als er naast de emotionele verstoring ook een fysieke storing is, dan helpen Bachbloesem remedies om de ziekte beter te aanvaarden, onder ogen te durven zien, te hopen op herstel en optimisme. Wat je emotioneel bezig houdt wordt ondersteund, waardoor de ziekte zich gemakkelijker laat bestrijden. Het zelfgenezend vermogen wordt daardoor vergroot.

Verbonden onderwerpen