Inleiding

Afdrukken

Inleiding

Deze behandelingsmethode is de meest volmaakte die, naar mensenheugenis de mensheid gegeven werd. Zij heeft een grote geneeskracht en haar eenvoud maakt het een ieder mogelijk haar zelfstandig toe te passen. Het is vooral deze ongecompliceerdheid, tezamen met haar totale genezende werking, die zo wonderbaarlijk is.
Zij vereist geen wetenschappelijke kennis of methodiek buiten de eenvoudige werkwijzen die hier beschreven zijn. Vooral zij die deze gave Gods zuiver houden - vrij van wetenschappelijke invloeden en theorieën, want de natuur is eenvoud-, zullen er het meeste profijt van hebben. Deze geneesmethode die ons op Goddelijke wijze geopenbaard werd , toont dat het onze angsten, onze bezorgdheid en andere soortgelijke gevoelens zijn ,die het de ziekten mogelijk maken ons lichaam binnen te dringen.
Als wij dus onze angsten, onze zorgen en andere gevoelens behandelen, bevrijden wij ons niet alleen van onze ziekten, maar bovendien nemen de planten die ons door de oneindige goedheid van de Schepper gegeven zijn, ook onze angsten en zorgen weg waardoor wij dus beter en gelukkiger zijn dan voordien. Aangezien de planten ons van onze angsten, zorgen, fouten en zwakheden genezen, dienen wij die op te sporen, die tot gevolg hebben dat de ziekte ons zal verlaten, van welke aard zij ook moge zijn.
Er valt niet veel meer aan toe te voegen, alles zal volkomen duidelijk zijn voor een goed verstaander. Moge het er velen zijn die begiftigd met inzicht, deze gave Gods gebruiken ter verlichting en voor het welzijn van hun omgeving.

Achter iedere ziekte staan dus onze angsten, onze zorgen, onze hebzucht, onze voorkeur en onze afkeer. Laten wij ze opsporen en behandelen en zodra zij verdwenen zijn, zullen wij ook genezen zijn van de ziekte waaraan wij lijden. Sinds onheugelijke tijden weet men dat de voorzienigheid de natuur begiftigd heeft met middelen ter voorkoming en genezing van ziekten in de vorm van kruiden, planten en bomen. De natuurlijke remedies die hier vermeld staan, hebben bewezen van alle het meest begenadigd te zijn en het vermogen te bezitten ieder soort ziekte of lijden te genezen. Als men deze remedies toepast, houdt men geen rekening met de aard der ziekte. Men behandelt het individu en als dat een beter wezen geworden is, verdwijnt de ziekte, verjaagd door een stroom van vitaliteit. Iedereen weet dat eenzelfde ziekte een verschillende uitwerking kan hebben afhankelijk van de persoonlijkheid van de zieke.
Op deze uitwerkingen dienen wij ons te concentreren, omdat zij ons naar de ware oorzaak leiden. De geest, het meest tere en gevoelige deel van het lichaam, geeft veel nauwkeuriger dan het lichaam, het beginpunt en het verloop van de ziekte aan. Reden waarom het de geesteshouding van de patiënt is die ons zal leiden bij de keuze der benodigde remedies. Bij de zieke verschilt het humeur van dat van de gezonde mens en de goede waarnemers onder ons merken deze verandering van te voren op, soms lang voordat de ziekte zich openbaart.
Wij kunnen dan een preventieve behandeling geven. Ook wanneer de ziekte reeds enige tijd aanwezig is, blijven het de stemming en het humeur van de zieke die ons zullen leiden bij het vinden van de geëigende remedies.

Verbonden onderwerpen