Methode van dosering

Afdrukken

Methode van dosering

gekozen is een schadelijke uitwerking kan hebben.
Voor het maken van een doseringsflesje voor een patiënt worden van de basisvoorraad van één of meerdere remedies twee druppels in een 30 ml. met zuiver water gevuld flesje gedaan, waaraan eventueel een theelepeltje brandewijn toegevoegd kan zijn om het middel langer houdbaar te maken. Vanuit dit flesje wordt gedoseerd en enkele druppels op wat water, wat melk of op welke andere wijze ook ingenomen, is al wat nodig is. In noodgevallen kan om de paar minuten een dosis gegeven worden, tot er verbetering optreedt. In ernstige gevallen kan om het half uur een dosis gegeven worden, terwijl voor toestanden die reeds lang bestaan een frequentie van om de twee tot drie uur aangehouden kan worden of zoveel vaker of minder vaak als de patiënt goeddunkt. Bij bewusteloosheid regelmatig de lippen bevochtigen. In geval van pijn, stijfheid, ontsteking of welk locaal probleem dan ook, dient naast het middel dat inwendig gebruikt wordt, een compres aangebracht te worden. Hiertoe voegt men enkele druppels van het middel bij een schaal met water, waarin een doek gedrenkt wordt die men daarna op de aangedane plaats aanbrengt, en indien nodig van tijd tot tijd opnieuw bevochtigt. Ook het afsponzen of het baden in water waaraan enkele druppels van het middel zijn toegevoegd kan soms een goede uitwerking hebben.

Verbonden onderwerpen