Rotavirus

Afdrukken

Rotavirus

 • Wereldwijd treft het virus vrijwel alle kinderen jonger dan vijf jaar. Soms met een dodelijke afloop.
 • In onze contreien is het rotavirus vooral ’s winters en in het vroege voorjaar actief. Het is verantwoordelijk voor zowat de helft van alle diarreegevallen bij kinderen jonger dan twee jaar. Meer zelfs, elk kind van twee à drie jaar heeft minstens één rotavirusinfectie doorgemaakt, twintig procent zelfs meer dan twee.
 • Omdat het virus zo besmettelijk is, veroorzaakt het zelfs kleine epidemieën, bijvoorbeeld in kinderdagverblijven.

Verschijnselen

 • De infectie uit zich door koorts, braken en een waterachtige diarree. Het braken duurt enkele dagen, de diarree kan een week aanhouden.
 • Tijdens de infectie wordt ook de darmwand aangetast waardoor problemen ontstaan met de vertering van vetten en suikers.
 • Uitdroging is de belangrijkste verwikkeling van een infectie door het rotavirus. Tekenen daarvan zijn droge slijmvliezen, ingevallen fontanellen, diepliggende ogen en weinig urineproductie. Bij extreme uitdroging kan de infectie dodelijk zijn. Gelukkig komt dit slechts zelden voor.
 • De infectie heeft geen gevolgen op langere termijn. Sommige kinderen kunnen wel een hele tijd - soms drie maanden lang - last hebben met de vertering van melkproducten. Kenmerken daarvan zijn een bolle buik, het laten van vele windjes, een slechte eetlust en het minder snel groeien. Het tijdelijk vervangen van zuivelproducten door bijvoorbeeld sojaproducten doet de klachten verminderen.
 • Na elke infectie versterkt de weerstand van het kind, zodat de symptomen bij een volgende infectie minder uitgesproken zijn. Tegen de leeftijd van vijf jaar hebben zowat alle kinderen voldoende weerstand opgebouwd. Vanaf dan duiken meestal geen ziekteverschijnselen meer op bij een infectie.

Besmettelijk

 • Het is niet bekend waar het rotavirus vandaan komt. Wel weet men dat het zich in de stoelgang van personen bevindt, vanaf het moment van besmetting tot ongeveer acht dagen na het verdwijnen van de klachten.
 • Doorgaans gebeurt de besmetting door het geven van een hand, via het bereiden van voeding of door het vastnemen van deurknoppen, speelgoed of andere voorwerpen. Een of twee dagen na het oplopen van de besmetting, breekt de ziekte uit.
 • Vooral als de hygiëne ontoereikend is, verspreidt het virus zich razendsnel. Maar ook in optimale hygiënische omstandigheden, zoals in een ziekenhuis, is besmetting niet te voorkomen. Want zelfs het grondig wassen van de handen na een toiletbezoek kan niet verhinderen dat er minuscule deeltjes besmette stoelgang op de huid achterblijven.
 • Besmette personen die niet ziek zijn, weten bovendien niet dat ze drager zijn van het virus. Waardoor de kans op verspreiding enkel maar toeneemt. Temeer omdat weinig virussen nodig zijn om de besmetting over te zetten.
 • Om de verspreiding van het rotavirus in te dijken, is wel raadzaam dat kinderen, ouders en personeel van kinderdagverblijven vaak hun handen wassen.
 • Wie in aanraking komt met uitwerpselen van besmette kinderen, doet er goed aan handschoenen te dragen.
 • Bevuilde kledij wordt het best gewassen op minstens 50°C omdat het virus deze temperatuur niet overleeft.

Vaccinatie

 • Vaccinatie op jonge leeftijd kan een rota-infectie voorkomen. Ze beschermt zuigelingen voor 85 procent tegen ernstige infecties en voor 100 procent tegen extreme vormen van uitdroging.
 • Er zijn twee vaccins op de markt, waarvan er momenteel één gedeeltelijk door de ziekteverzekering wordt terugbetaald.
  Beide vaccins zijn even efficiënt en worden via de mond ingenomen.
 • Omdat een rota-infectie vooral voorkomt bij kinderen tussen 6 en 24 maanden, moet de vaccinatie op jonge leeftijd gebeuren.
 • Van het terugbetaalde product volstaan twee dosissen, bij voorkeur toegediend als de baby twee en drie maanden oud is. Van het niet-terugbetaalbare vaccin zijn drie dosissen nodig, toe te dienen op twee, drie en vier maanden.

Vocht aanvullen

 • Veel drinken, is de boodschap voor kinderen die braken en diarree hebben.
 • Baby’s mogen borstvoeding of onverdunde flessenvoeding krijgen.
 • Als extra vocht kunnen water, babythee en rijstwater worden gegeven.
 • Ook fruitpapjes, groenten en brood kunnen best als het kind er zin in heeft.
 • Het gebruik van ORS (Oral Rehydration Solution) is bij zelfzorg af te raden. Een onjuiste bereiding kan namelijk gevaarlijk zijn voor de baby. Bovendien is ORS meestal overbodig bij acute diarree.
 • Voor oudere kinderen met diarree zijn water, thee, cola, vruchtensap, soep, rijstwater en yoghurtdranken het meest geschikt.
 • Peuters drinken beter geen appelsap, omdat het de darmen irriteert en de diarree kan laten aanhouden. Laat kinderen eten waar ze trek in hebben. Enkel te veel zoetigheid en laxerende voeding (bv. pruimen, vette eetwaren) zijn te mijden.

Naar de arts?

 • Omdat diarree meestal vanzelf overgaat, is het doorgaans niet nodig een arts te consulteren.
 • Dit is niettemin wel aangewezen als een baby na twee voedingen nog diarree heeft, als hij niet wil drinken, als hij suf is, als er bloed in de stoelgang zit, als de baby braakt of als hij koorts heeft.
 • Bij kinderen ouder dan één jaar is doktersadvies aanbevolen als de symptomen langer dan twee dagen duren, als er ook andere klachten zijn (bv. oorpijn, keelpijn, hoge koorts), als er bloed in de stoelgang zit, als het kind suf of in de war is of als u zich ongerust maakt.
 • Tot slot willen we er ook op wijzen dat geneesmiddelen geen nut hebben bij een rota-infectie. Het gebruik van pijnstillers, antidiarree- en antibraakmiddelen is dan ook overbodig.

Verbonden onderwerpen