Inleiding

Afdrukken

Inleiding

(HAB) heeft als basis de oude kennis van Paracelcus (1493-1541) en is verder ontwikkeld door dr. Zimpel (1801-1879). Spagyriek volgens dr. Zimpel is de brug tussen klassieke homeopathie en de moderne plantenkunde.       
Spagyrische essences zijn druppels, afhankelijk van het individu wordt er gekeken naar, zijn/haar ziekte, ongemak en persoonlijke weg. De speciale samenstelling, het aantal druppels dat per dag wordt ingenomen, gebeurt in afstemming en overeenstemming met de cliënt. Spagyriek is kenmerkend door de vaak bijzondere toepassingsgebieden. De gebruikte kruiden zijn van streng biologische teelt. Door complexmiddelen te gebruiken, ontstaat er een synergie van de middelen. De reeds beproefde complexmiddelen die zijn ontwikkeld kunnen steeds worden aangepast.
De geneesmiddelen werken op drie niveaus:
1. het spirituele
2. geestelijke en
3.stoffelijke
De Spagyriek werkt niet alleen met de moleculen van de allopathie óf de energie van de homeopathie óf de zouten en sporenelementen van schlüsserzouten; zij werkt met alle drie. De energie van de kosmos laat zich in de natuur vastleggen. Het is de Spagyriek die met deze krachten uit de natuur de blokkades, tekorten en andere ziekmakende factoren opheft en het ziekteproces bij mens en dier doet transformeren. Door nieuwe kennis en inzichten vanuit de moderne wetenschap is men nu in staat het gifdeel in de plant op een moleculair niveau aan te tonen.

Door het destillatieproces op het juiste moment te stoppen, blijft het gif achter, maar komt de informatie wel over. Op deze manier kan men op een volledig veilige wijze bijv.monnikskap en ook andere van nature zeer giftige planten, innemen.
Er zijn momenteel 85 moeder essences beschikbaar die ieder een unieke werking hebben.
De essences kunnen onderling gecombineerd worden en op iedere cliënt individueel afgestemd worden.

Voor wie geschikt? Alle middelen kunnen in samenwerking met de reguliere en complementaire geneeskunst gebruikt worden en/of dienen deze ter ondersteuning.

Phylak Sachsen® biedt de spagyrische essences aan in vloeibare vorm. De essences kunnen worden gebruikt als enkelvoudig middel (simplex), als menging (complex), of als basis voor een zalf.
Ze worden gebruikt bij acute en chronische aandoeningen en lenen zich eveneens uitstekend voor profylactische doeleinden.
Ook bij langer gebruik zijn geen neveneffecten bekend.
Op grond van hun laag alcoholgehalte kunnen de middelen ook bij de behandeling van kinderen gebruikt

Verbonden onderwerpen