Vaccinatiekalender

Afdrukken

Vaccinatiekalender

  Polio, dyfterie, tetanus, kinkhoest, mazelen, bof, rubella, hepatitis B.    
VACCINS
2 maand
3 maand
4 maand
13 maand 14 maand 15 maand 18 maand (1) 5-6 jaar (3) 11 jaar (10-12)
(4) 15 jaar (14-16)
Polio (6) IPV (5) (IPV) (6) IPV (6) IPV IPV    
Difterie
Tetanus
Kinkhoest
DTPw
ou
DTPa

 

DTPw
ou
DTPa
DTPw
ou
DTPa
        DT ou
Td ou
DPTa
  Td
DTPw ou DTPa
       
Hib Hib Hib Hib Hib      
Mazelen
Bof
Rubella
                (2) RRO  
RRO 1 RRO 2
       
Hepatitis B   VHB VHB VHB   VHB  

 
    Periode waarin het vaccin kan worden toegediend
     
    Vaccinatiestatus controleren en indien nodig aanvullen

 
IPV Genactiveerd polio vaccin
DTPw difterie - tetanus - pertussis op basis van volledige cellen (whole cell)
DTPa difterie - tetanus - acellulair pertussis
Td tetanus - difterie (verminderde dosis voor volwassenen)
Hib haemophilus influenzae type b

(1) 5-6 jaar : eerste jaar basisonderwijs
(2) 10-12 jaar : 5jaar basisonderwijs (Vlaamse en Duitse Gemeenschap) - 6jaar basisonderwijs (Franse Gemeenschap)
(3) 10-12 jaar : 1jaar secundair (Vlaamse en Duitse Gemeenschap) - 6jaar basisonderwijs (Franse Gemeenschap)
(4) 14-16 jaar : 3jaar secundair
(5) De poliovaccinatie gebeurt best met het combinatievaccin IPV-DTP. Dit vaccin wordt in drie doses toegediend met een maand tussen elke dosis en een rappel tussen 13 en 18 maanden. Indien alleen het IPV vaccin wordt gebruikt volstaan drie doses : tussen de eerste en de tweede dosis moeten dan minstens 8 weken liggen, de derde dosis wordt toegediend op 13 en 18 maanden.
(6) Vaccin waarvan de datum van toediening moet worden vermeld op het attest voor het gemeentebestuur.