Vitamine D

Afdrukken

Vitamine D

Behoort tot de vetoplosbare vitaminen• Vitamine D komt voor onder twee vormen: vitamine D3 of cholecalciferol, van dierlijke oorsprong en vitamine D2 of ergocalciferol, van plantaardige of microbiële origine.Vitamine D
Vitamine D3 in het menselijk lichaam kent een dubbele herkomst: de synthese in de diepe huidlagen onder invloed van het ultraviolet licht en, in mindere mate, de voeding.

• Vitamine D komt voor in vette, dierlijke levensmiddelen, bijvoorbeeld vette vis, kaas. lever, ei en levertraan en in mindere mate in melk. Het wordt toegevoegd aan margarine, bak- en braadboter en halvarine.

• Vitamine D is essentieel voor de botvorming gezien haar centrale rol in het calcium- en fosformetabolisme.
De behoefte aan vitamine D is niet strikt weer te geven, gezien ze afhangt van de graad van blootstelling aan de zon en de pigmentatie van de huid.
Voor zuigelingen en jonge kinderen is 5 à 15 microgram vitamine D per dag aanbevolen. Deze hoeveelheid is moeilijk te realiseren met een gewone voeding; supplementatie is bijgevolg aangewezen tot de leeftijd van 4 jaar.
Voor oudere kinderen en tieners is 2,5 à 10 microgram per dag aanbevolen. Een supplementatie tijdens de wintermaanden is gewenst. Onder normale omstandigheden kunnen de volwassenen in hun behoefte voorzien door blootstelling aan de zon. Voor zwangere vrouwen en tijdens de borstvoeding is 10 microgram per dag aan te bevelen.
Deze dosis is eveneens noodzakelijk na de menopauze en zeker in bejaardentehuizen, aangezien de bewoners veel binnen blijven en daarenboven de synthese van vitamine D3 op hogere leeftijd vermindert.

• Een tekort aan Vitamine D verstoort de botmineralisatie. Dit kan bij kinderen leiden tot rachitis (een onvoldoende kalkafzetting in de botten waardoor deze zacht blijven en peuters kromme beentjes krijgen. Ook kunnen er dikke knobbels op de uiteinden van de botten gevormd worden. Het doorbreken van de tanden kan vertraagd worden) en bij volwassenen tot osteomalacie (een soort botverwerking krijgen die gepaard gaat met spierzwakte en botpijn).

• Een overmaat aan vitamine D kan hypercalciëmie en vergiftigingen veroorzaken en gaat gepaard met misselijkheid, braken, diarree, hoofdpijn en vermoeidheid. Daarom zou de dagelijkse opname van vitamine D bij volwassenen niet hoger mogen zijn dan 50 microgram. De giftigheid van vitamine D voor zuigelingen eist bijzondere aandacht, aangezien het vijfvoudige van de aanbevolen hoeveelheid reeds schadelijk is.
Voor vitamine D wordt geen aanbevolen maar een aanvaardbare dagelijkse opnamehoeveelheid gegeven.
Aanvaardbare dagelijkse opnamehoeveelheid

Leeftijd Vitamine D (microgram)
0 - 11 maand 10 - 15
1 - 6 jaar 5 - 10
7 - 60 jaar 2,5 - 10
60 plus 10
zwangerschap 10
borstvoeding 10